ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ? ( 18-12-2015 )
S.N. Balagangadhara (Author), Inchara (Translator)nilume.net

A Prolegomenon: Are Dialogues Between Us Possible?: Reconceptualizing Inter-Tradition Dialogues in the Twenty-First Century ( 15-12-2015 )
S.N. Balagangadhara (Author)academia.edu

Beef Bans, Beef Parties, and Sacred Cows ( 18-11-2015 )
De Roover Jakob, S.N. Balagangadhara (Author)

How about speaking the truth about reservations? ( 14-10-2015 )
S.N. Balagangadhara (Author)Swarajya magazine

Do all roads lead to Jerusalem? The making of Indian religions ( 01-12-2014 )
Jhingran Divya (Translator), S.N. Balagangadhara (Author)

Nature of Indian Culture: Two worlds within Us / ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ : ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಎರಡು ಜಗತ್ತುಗಳು ( 01-08-2013 )
Hegde Rajaram (Presenter), S.N. Balagangadhara (Author)Mallara Adyathmic Magazine Bangalore

Rethinking a Humboldtian Vision for the Twenty-First Century ( 01-06-2013 )
S.N. Balagangadhara (Author)International Journal of Social Sciences and Humanities

Thuis in een vreemde cultuur ( 05-05-2013 )
S.N. Balagangadhara (Interview with), Elst Sigyn (Interviewer)Psychologies

What is the relation between social change and the bashing of brahmins? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಟೀಕೆಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ? ( 24-03-2013 )
Hegde Rajaram (Presenter), S.N. Balagangadhara (Author)VijayavaniBangalore

The misconception that pooja and worship are same ವರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಎರಡು ಒಂದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ( 17-03-2013 )
S.N. Balagangadhara (Author), Hegde Rajaram (Presenter)VijayavaniBangalore

What is there in Indian society if not Hinduism? ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಇಸಂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಿದೆ? ( 10-03-2013 )
S.N. Balagangadhara (Author), Hegde Rajaram (Presenter)VijayavaniBangalore

'Globalisatie ombuigen in ons voordeel' ( 27-02-2013 )
S.N. Balagangadhara (Interview with)Tertio

How can there be fundamentalism when Hinduism doesn't exist? ಹಿಂದೂಇಸಂ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೂ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ? ( 17-02-2013 )
Hegde Rajaram (Presenter), S.N. Balagangadhara (Author)VijayavaniBangalore

ಜಾತಿವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎನ್ನಬಹುದೇ? [Can the story of the caste system be called a theory?] ( 04-02-2013 )
S.N. Balagangadhara (Author), Hegde Rajaram (Presenter)VijayavaniBangalore

Western assumptions behind the notion of the "Brahmin Priesthood" ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ( 27-01-2013 )
S.N. Balagangadhara (Author), Hegde Rajaram (Presenter)VijayavaniBangalore

ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಭಾಷಾಂತರ ಎನಾದರೆನಂತೆ? ['Secularism: does the translation matter when the meaning is unknown? ] ( 21-01-2013 )
Hegde Rajaram (Presenter), S.N. Balagangadhara (Author)VijayavaniBangalore

ದೇವತೆಗಳು-ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತಾಂತರವೇ? [Is changing devas and practices conversion?] ( 14-01-2013 )
Hegde Rajaram (Presenter), S.N. Balagangadhara (Author)VijayavaniBangalore

Is religious tolerance a virtue in the Indian context? ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ "ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ" ಎಂಬುವುದು ಸದ್ಗುಣವೇ? ( 06-01-2013 )
Hegde Rajaram (Presenter), S.N. Balagangadhara (Author)VijayavaniBangalore

The search for scriptures and principles in India and the struggle of the intellectuals ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ, ತತ್ವಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಹಾಗು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಂಕಟ ( 30-12-2012 )
Hegde Rajaram (Presenter), S.N. Balagangadhara (Author)VijayavaniBangalore

Where did the idea that idol worship is immoral originate from? ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅನೈತಿಕ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ( 23-12-2012 )
S.N. Balagangadhara (Author), Hegde Rajaram (Presenter)VijayavaniBangalore

Searching for Hindu dharma on the basis of religion ರೀಲಿಜನ್ನಿನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹುಡುಕಾಟ ( 16-12-2012 )
S.N. Balagangadhara (Author)VijayavaniBangalore

Are there “invisible hands” in every ritual of a multicultural society? ವೈವಿದ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ತ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲೂ "ಕಾಣದ ಕೈಗಳು" ಇವೆಯೇ? ( 09-12-2012 )
Hegde Rajaram (Presenter), S.N. Balagangadhara (Author)VijayavaniBangalore

Pseudo argument: "the separation of Dharma from politics" ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮಿಥ್ಯಾವಾದ ( 02-12-2012 )
S.N. Balagangadhara (Author), Hegde Rajaram (Presenter)VijayavaniBangalore

Before disgracing them as “superstitions” ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳೆಂದು ಜರೆಯುವ ಮುನ್ನ .. ( 25-11-2012 )
Hegde Rajaram (Presenter), S.N. Balagangadhara (Author)VijayavaniBangalore

Renaissance of Indian Culture: Prof. Balagangadhara ( 23-08-2012 )
Ainkai Ramananda (Author), S.N. Balagangadhara (About)Vijaya VaniBangalore

Interview with Doordarshan ( 08-08-2011 )
S.N. Balagangadhara (Interview with)Bangalore, India

Why Terrorists Bite the Hand that Feeds Them ( 25-10-2009 )
S.N. Balagangadhara, De Roover Jakob (Author)New Europe: The European Weekly

A Platform to Share ( 19-10-2009 )
S.N. Balagangadhara (Interview with)Times of India

Radio interview on the Belgian radio: Stories ( 03-09-2009 )
S.N. Balagangadhara (Interview with)

About the India Platform - ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ಕುರಿತು ( 23-08-2009 )
S.N. Balagangadhara (About), Bhat Vishweshwar (Author)Vijaya Karnataka

If the Vice-Chancellor Ruins the University, Who Will Save It? - ವಿವಿಗೆ ಕುಲಪತಿಯೆ ಶಾಪವಾದರೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ( 13-08-2009 )
Bhat Vishweshwar (Author), S.N. Balagangadhara (About)Vijaya Karnataka

Avadhana: A Conversation with S.N. Balagangadhara and Shatavadhani R. Ganesh ( 04-08-2009 )
Gelders Raf (Editor), S.N. Balagangadhara (Interviewer), Ganesh Shatavadhani R. (Interview with)Bangalore, India

RRI Jan. 2009: Platform Sessions ( 22-03-2009 )
Gelders Raf (Editor), S.N. Balagangadhara, De Roover Jakob, Vanaik Achin, Chandhoke Neera, Haefeli Evan, Kim Hanna H., Sikka Sonia, Sullivan Winnifred F. (Presenter)Delhi, India

Koeien zijn niet zo heilig als we denken - India Platform bouwt bruggen ( 01-01-2009 )
De Gersem Nele, De Roover Jakob, S.N. Balagangadhara (Interview with)Universiteit Gent

Crimes are Transformed into Moral Acts ( 13-12-2008 )
S.N. Balagangadhara (Author)Tehelka Magazine

Mumbai: Demonstratieles voor Would-Be Terroristen ( 29-11-2008 )
S.N. Balagangadhara (Author)De Morgen (Newspaper)

S.N. Balagangadhara in Ter Zake ( 27-11-2008 )
S.N. Balagangadhara (Interview with)

Class Teacher - Committed to Humanism ( 25-09-2008 )
S.N. Balagangadhara (Author)Times of India Bangalore

India: does Hinduism exist? Interview with Martin Fárek ( 01-06-2008 )
Mayer François (Interviewer), Fárek Martin (Interview with), S.N. Balagangadhara (About)Religioscope

RRI Jan. 2008: Platform Sessions (Fitzgerald & Balagangadhara) ( 28-03-2008 )
Gelders Raf (Editor), Fitzgerald Timothy, S.N. Balagangadhara (Presenter)Delhi, India

RRI Jan. 2008: Introduction - Rethinking Religion in India ( 17-03-2008 )
S.N. Balagangadhara (Presenter), Gelders Raf (Editor)Delhi, India

In Search of New Idioms ( 09-12-2007 )
S.N. Balagangadhara (Interview with), S.N. Balagangadhara (Author)The Hindu, Newspaper

For the Cause of Social Sciences ( 13-08-2007 )
S.N. Balagangadhara (About), Mellegatti Pramod (Author)The Hindu Online

What Can India Offer? ( 05-07-2007 )
S.N. Balagangadhara (Author)Outlookindia.com

Why Understand the Western Culture? ( 24-05-2007 )
S.N. Balagangadhara (Author)India-forum

To Follow Our Forefathers? The Nature of Tradition ( 09-04-2007 )
S.N. Balagangadhara (Author)India-forum

Leve Edward Said? ( 30-09-2003 )
S.N. Balagangadhara (Author)De Standaard

On Colonial Experience and the Indian Renaissance: A Prolegomenon to a Project ( 01-12-2002 )
S.N. Balagangadhara (Author)Sulekha

Comparative Studies and the Explanatory Problem: A Methodological Essay (Discussion) ( 2015 )
S.N. Balagangadhara (Author)Classical Indian Thought and the English Language: Perspectives and Problems

The Dark Hour of Secularism: Hindu Fundamentalism and Colonial Liberalism in India. ( 2013 )
S.N. Balagangadhara, De Roover Jakob (Author)Making Sense of the Secular, Critical Perspectives from Europe to Asia. New York

The Dark Hour of Secularism ( 2013 )
De Roover Jakob, S.N. Balagangadhara (Author)Making Sense of the Secular / Critical Perspectives from Europe to Asia

Doing Development Research in Asia: Problems and Perspectives ( 2012 )
S.N. Balagangadhara (Author)Evaluation of Development ResearchBrussels, Belgium

Reconceptualizing India Studies ( 2012 )
S.N. Balagangadhara (Author)New Delhi

Hudukatavannu Nillisadirona (Translation of "We Shall Not Cease from Exploration") ( 2012 )
S.N. Balagangadhara (Author), Janekere Sadananda (Translator)Heggodu

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೇ? [Bharathadalli Jaathi Vyvasthe Ideye? (Is there Caste System in India?)] ( 2012 )
S.N. Balagangadhara (Author), Jalki Dunkin (Translator)Malladihalli

Poorvaavalookana (Observing the East/the Past). Collection of translated articles. (ಪೂರ್ವಾವಲೋಕನ) ( 2011 )
S.N. Balagangadhara (Author), Hegde Rajaram, Janekere Sadananda (Translator)Bangalore

Liberal Political Theory and the Cultural Migration of Ideas: The Case of Secularism in India ( 2011 )
De Roover Jakob, Claerhout Sarah, S.N. Balagangadhara (Author)Political Theory

Rethinking orientalism : colonialism and the study of Indian traditions. ( 2011 )
Gelders Raf, S.N. Balagangadhara (Author)History of Religions

Orientalism, Postcolonialism and the 'Construction' of Religion ( 2010 )
S.N. Balagangadhara (Author), Bloch Esther, Keppens Marianne, Hegde Rajaram (Editor)Rethinking Religion in India: The Colonial Construction of HinduismLondon

What do Indians Need: A History or the Past? ( 2010 )
S.N. Balagangadhara (Author)Dialogue

Smruti, Vismruti: Bhaaratiya Samskruti (Remembrance, Amnesia: Indian Culture). - ಸ್ಮೃತಿ-ವಿಸ್ಮೃತಿ : ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ( 2010 )
Hegde Rajaram (Translator), S.N. Balagangadhara (Author)Heggodu

Bharatiyonki Avashyakata: Ithihasa athava Ateet? (Translation of “What do Indians Need: A History or the Past?”) ( 2010 )
S.N. Balagangadhara (Author)Chintan-Srijan

An Expanded Draft on Terrorism ( 2010 )
S.N. Balagangadhara (Author)

Spirituality in Management Theories: A Perspective from India ( 2009 )
Nandram Sharda, Borden Margot (Editor), S.N. Balagangadhara (Author)Spirituality and Business: Exploring Possibilities for a New Management ParadigmHeidelberg

Decolonising the Social Sciences, Utopia or a Task for Today? ( 2009 )
S.N. Balagangadhara (Author)Journal of Karnataka StudiesHampi

Liberty, Tyranny and the Will of God: The Principle of Toleration in Early Modern Europe and Colonial India ( 2009 )
De Roover Jakob, S.N. Balagangadhara (Author)History of Political Thought

Reconceptualizing the Postcolonial Project: Beyond the Strictures and Structures of Orientalism ( 2009 )
Keppens Marianne, S.N. Balagangadhara (Author)Interventions

The Saint, the Criminal and the Terrorist: Towards a Hypothesis on Terrorism ( 2009 )
S.N. Balagangadhara, De Roover Jakob (Author)Journal of Political Philosophy

What Should Religious Studies do, if it is to Have a Future? ( 2009 )
S.N. Balagangadhara (Author)Pantheon, Religionistický ČasopisPardubice, Czech Republic

Gatakaala mattu Itihasa. (Translation of “What do Indians Need: A History or the Past?”) ( 2009 )
S.N. Balagangadhara (Author)Maatu-Kathe

Why Understand the Western Culture? ( 2009 )
S.N. Balagangadhara (Author)Tārikh, The History Journal

Rethinking Colonialism and Colonial Consciousness: The Case of Modern India ( 2008 )
De Roover Jakob, Bloch Esther, S.N. Balagangadhara (Author), Raval S. (Editor)Rethinking Forms of Knowledge in IndiaDelhi

Comparing India and the West. ( 2008 )
S.N. Balagangadhara (Author)ASIANetwork Exchange

Are Dialogues Antidotes to Violence? Two Recent Examples from Hinduism Studies ( 2008 )
Claerhout Sarah, S.N. Balagangadhara (Author)Journal for the Study of Religions and Ideologies

Why Understand the Western Culture? ( 2008 )
Rao Khadpekar Nirmala (Editor), S.N. Balagangadhara (Author)Understanding MulticulturalismHyderabad

John Locke, Christian Liberty and the Predicament of Liberal Toleration. ( 2008 )
S.N. Balagangadhara, De Roover Jakob (Author)Political Theory

De Tijd, het Geluk en Ervaring. ( 2008 )
S.N. Balagangadhara (Author)OikondeLeuven

Intervention on the Mumbai terrorist attacks in the news programme of the Belgian national television ( 2008 )
S.N. Balagangadhara (Interview with)

India and her Traditions: A Reply to Jeffrey Kripal ( 2007 )
S.N. Balagangadhara (Author), Ramaswamy Krishnan, de Nicolas Antonio, Banerjee Aditi (Editor)Invading the Sacred: An Analysis of Hinduism Studies in AmericaDelhi

Foreword ( 2007 )
Banerjee Aditi, de Nicolas Antonio, Ramaswamy Krishnan (Editor), S.N. Balagangadhara (Author)Invading the Sacred: An Analysis of Hinduism Studies in AmericaDelhi

The Secular State and Religious Conflict: Liberal Neutrality and the Indian Case of Pluralism ( 2007 )
De Roover Jakob, S.N. Balagangadhara (Author)Journal of Political Philosophy

Translations, Or Travesty of Traditions? ( 2007 )
S.N. Balagangadhara (Author)India-forum

On the Biblical Underpinnings of 'Secular' Social Sciences ( 2007 )
S.N. Balagangadhara (Author), Ramaswamy Krishnan, Banerjee Aditi, de Nicolas Antonio (Editor)Invading the Sacred: An Analysis of Hinduism Studies in AmericaDelhi

0032: A programme on Prof. Balagangadhara and his research centres in Belgium and India produced by the Belgian media company Woestijnvis ( 2007 )
S.N. Balagangadhara (Interview with)

Secularisation as the Harbinger of Religious Violence in India: Hybridisation, Hindutva and Post-coloniality ( 2006 )
S.N. Balagangadhara (Author), Schirmer Dominique, Saalmann Gemot, Kessler Christl (Editor)Hybridising East and West, Tales Beyond Westernisation. Empirical Contributions to the Debates on HybridityBerlin

Imagining Hinduism: A Postcolonial Perspective. By Sharada Sugirtharajah. Routledge, 2003 ( 2006 )
S.N. Balagangadhara (Author)Journal of the American Academy of Religion

Waar zijn de argumenten van de Indiër? Review van Amartya Sen’s The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity (New York: Farrar, Straus and Giroux 2005) ( 2006 )
S.N. Balagangadhara (Author)Karakter

"The Heathen in his Blindness..." Asia, the West, and the Dynamic of Religion ( 2005 )
S.N. Balagangadhara (Author)New Delhi

How to Speak for the Indian Traditions: An Agenda for the Future ( 2005 )
S.N. Balagangadhara (Author)Journal of the American Academy of Religion

India and Her Traditions: A Reply to Jeffrey Kripal ( 2002 )
S.N. Balagangadhara (Author)Sulekha

The Future of the Present: Thinking through Orientalism ( 1998 )
S.N. Balagangadhara (Author)Cultural Dynamics

Comparative Anthropology and Rhetorics in Cultures II ( 1996 )
S.N. Balagangadhara, Pinxten Rik (Author)Perspectives on Written ArgumentNew York

"The Heathen in his Blindness..." Asia, the West, and the Dynamic of Religion ( 1994 )
S.N. Balagangadhara (Author)Leiden, New York

‘Ik Geloof... ’ maar in de Privacy van mijn Badkamer. ( 1993 )
S.N. Balagangadhara (Author)Liberaal Reflex

The Reality of the Elusive Man? ( 1991 )
S.N. Balagangadhara (Author), Tiemersma Douwe, Van Nispen Joris (Editor)The Quest for Man: The Topicality of Philosophical AnthropologyAssen

Review Article: Frits Staal’s Rules without Meaning: Ritual, Mantras, and the Human Sciences. Toronto Studies in Religion, Vol. 4. New York and Bern: Peter Lang ( 1991 )
S.N. Balagangadhara (Author)Cultural Dynamics

Comparative Science of Cultures and the Universality of Religion: An Essay on Worlds without Views and Views without the World ( 1991 )
S.N. Balagangadhara (Author)

Gezocht: Een Socrates voor Cultureel Contact. ( 1991 )
S.N. Balagangadhara (Author)De Hoogste Tijd

Understanding and Imagination: A Critical Notice of Halbfass and Inden ( 1990 )
S.N. Balagangadhara (Author)Cultural Dynamics

The Origin of Religion: Why is the Issue Dead? ( 1990 )
S.N. Balagangadhara (Author)Cultural DynamicsCultural Dynamics

Comparative Anthropology and Rhetorics in Cultures. Reflections on Argumentation Theories and Forms of Life ( 1989 )
S.N. Balagangadhara, Pinxten Rik (Author), Maier Robert (Editor)Norms in Argumentation: Proceedings of the Conference on Norms, 1988Dordrecht

Comparative Anthropology and Moral Domains: An Essay on Selfless Morality and the Moral Self ( 1988 )
S.N. Balagangadhara (Author)Cultural Dynamics

Cultural Dynamics: a Vision and a Perspective. ( 1988 )
S.N. Balagangadhara, Pinxten Rik (Author)Cultural Dynamics

Comparative Anthropology and Action Sciences: An Essay on Knowing to Act and Acting to Know ( 1987 )
S.N. Balagangadhara (Author)Philosophica

"... We Shall not Cease from Exploration": An Invitation Disguised as a Position Paper at the behest of the Arena for the theme "Decolonizing Social Sciences" ( 1985 )
S.N. Balagangadhara (Author)

De Vraag in het Migrantenvraagstuk.
S.N. Balagangadhara (Author)Bindteken

Nachtwacht
S.N. Balagangadhara (Interview with)